Nowość w SP - zarządzanie finansami z kampanią Kapitalni!

Nowość w SP - zarządzanie finansami z kampanią Kapitalni!

Wśród naszych programów pojawiła się nowość w postaci kampanii Kapitalni - efektywna edukacja.

 
Kapitalni

Kapitalni to test osobowości finansowej powiązany z marką Wonga.pl. Wynagrodzenie CPL zostanie przyznane za każdy poprawny wniosek, na podstawie którego nastąpi rejestracja nowego Klienta w systemie Wonga.pl. Dane Klienta muszą być prawidłowe. Uwaga! System Reklamodawcy nie pozwala na złożenie dwóch wniosków z tego samego adresu IP. W takim przypadku drugi wniosek będzie potraktowany jako fraud, a wynagrodzenie nie zostanie naliczone. Zapraszamy do działania w programie!