Aktualności

Open Finance - zmiana definicji

Dzisiaj uległa zmianie definicja kampanii Kredyty hipoteczne Open Finanace.

Stawka pozostaje bez zmian: 100 zł CPA

Definicja: Wynagrodzenie za poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem, że wszystkie dane zawarte w formularzu będą PRAWIDŁOWE i na ich podstawie reklamodawca SKONTAKTUJE się z nowym klientem, który POTWIERDZI zainteresowanie produktem oraz odbędzie spotkanie z ekspertem. Podczas spotkania klient potwierdza zainteresowanie kredytem hipotecznym. Jeśli Użytkownik będzie zainteresowany innym produktem niż kredyt hipoteczny, to wówczas Open Finance nie płaci za takiego Użytkownika.

Poprzez prawidłowo wypełniony Formularz rozumie się podanie przez Użytkownika danych umożliwiających kontakt telefoniczny Pośrednika i/lub Open Finance S.A. z Użytkownikiem. Open Finance S.A. zobowiązuje się podjąć co najmniej 8 prób w okresie 60 dni w celu nawiązania kontaktu telefonicznego lub prób skontaktowania się z potencjalnym Klientem.

Wynagrodzenie nie przysługuje, jeśli formularz kontaktu zawiera dane Użytkownika, który w ciągu ostatnich 90 dniach wnioskował już o Produkt – kredyt hipoteczny (tzw. formularz zdublowany).

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikalnych użytkowników.