Powrót kampanii "Jazdy próbne Renault"

Powrót kampanii "Jazdy próbne Renault"

Informujemy, że ponownie można brać udział w kampanii jazd próbnych Renault.


W kampanii wynagrodzenie w modelu CPL przyznawane jest za każdy poprawny lead.

Zapraszamy do aktywnego działania i promowania jazd próbnych!