Aktualności

Promocja „Korzystam z BIZnest Konta i zyskuję nawet 600 zł premii"!

Miło nam poinformować, że właśnie wystartowała promocja „Korzystam z BIZnest Konta i zyskuję nawet 600 zł premii"!

 
Nest Bank

Uczestnicy promocji, oprócz standardowych korzyści, takich jak bezpłatne prowadzenie i 0 zł za wydanie karty i krajowe przelewy internetowe, będą mogli otrzymać 200 zł za aktywne korzystanie i do 400 zł za używanie terminala płatniczego.  
Poniżej warunki bonusu 200 zł dla uczestników:
1. Uczestnik, który spełni w okresie promocji poniższe warunki, nabywa prawo do premii za aktywność:

1) 50 zł jednorazowo, w przypadku gdy:

a) zapewni Wpływy na Rachunek Firmowy w wysokości minimum 2.000 zł, jednak nie później niż do 31.12.2019 r. roku oraz

b) w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił Wpływ na Rachunek Firmowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zrealizuje z Rachunku Firmowego płatność składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości co najmniej 250 zł (dalej: „Przelew ZUS”) lub płatność miesięcznej zaliczki podatku dochodowego do właściwego Urzędu Skarbowego (dalej: „Przelew US”), z uwzględnieniem ust 7.

2) Kolejne 50 zł za kolejny miesiąc kalendarzowy następujący po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 1 powyżej pod warunkiem zapewnienia w tym samym miesiącu kalendarzowym Wpływu na Rachunek Firmowy w wysokości minimum 2.000 zł oraz realizacji z Rachunku Firmowego Przelewu ZUS lub Przelewu US,

3) 50 zł za kolejny miesiąc kalendarzowy następujący po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 2 powyżej pod warunkiem zapewnienia w tym samym miesiącu kalendarzowym Wpływu na Rachunek Firmowy w wysokości minimum 2.000 zł oraz realizacji z Rachunku Firmowego Przelewu ZUS lub Przelewu US,

4) 50 zł za kolejny miesiąc kalendarzowy następujący po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 3 powyżej pod warunkiem zapewnienia w tym samym miesiącu kalendarzowym Wpływu na Rachunek Firmowy w wysokości minimum 2.000 zł oraz realizacji z Rachunku Firmowego Przelewu ZUS lub Przelewu US.

Uczestnik może otrzymać za cały okres promocji z tytułu Premii Za Aktywność łącznie nie więcej niż 200 zł, a w ramach Premii za Terminal Płatniczy do 400zł.

Wynagrodzenie CPS.

Regulamin akcji dostępny tutaj

Serdecznie zachęcamy do promowania!