Promocja „Z nami najlepiej" - 200 PLN za otwarcie Konta Jakże Osobistego Alior Banku przez Internet!

Promocja „Z nami najlepiej" - 200 PLN za otwarcie Konta Jakże Osobistego Alior Banku przez Internet!

Miło nam przekazać informację, że dzisiaj, tj. 16.09.2019 r. ruszyła promocja dla Konta Jakże Osobistego Alior Banku „Z nami najlepiej", w której nowi klienci mogą otryzmać 200 zł bonusu.

Promocja skierowana do wszystkich klientów, którzy otworzą Konto Jakże Osobiste przez Internet.

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest spełnienie przez uczestnika promocji łącznie poniższych wymogów:
1) złożenie wniosku o zawarcie umowy o konto oraz umowy o kartę płatniczą na stronie internetowej (zaczynającej się: https://konto.aliorbank.pl/) w okresie od 16.09.2019 r. do 16.10.2019 r.
2) zawarcie umowy o konto oraz umowy o kartę płatniczą poprzez stronę internetową lub telefonicznie lub w obecności kuriera, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku oraz niewypowiedzenie umowy o konto oraz umowy o kartę płatniczą do dnia przekazania przez bank nagrody. Warunkami koniecznymi do otrzymania nagrody o wartości 200 zł jest spełnienie poniższych warunków przez kolejne trzy miesiące:
1) zapewnienie wpływów (z rachunków, których klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem) na Konto Jakże Osobiste o łącznej wysokości min. 1000 zł (słownie tysiąc złotych) miesięcznie;
2) wykonanie transakcji bezgotówkowych, kartą płatniczą wydaną do Konta Jakże Osobistego, w liczbie minimum trzech miesięcznie oraz zalogowanie się do aplikacji mobilnej co najmniej raz w miesiącu.

Uczestnik w trakcie obowiązywania promocji może z niej skorzystać jeden raz oraz otrzymać maksymalnie jedną nagrodę, której wartość wynosi 200 zł.

Uczestnik promocji nie może mieć złożonego wniosku internetowego o KJO w okresie od 01.03.2019 r. do 15.09.2019 r.
W promocji biorą udział wnioski złożone ze standardowych formularzy, dostępnych w kampaniach: Konta Jakże Osobistego oraz Konta Jakże Osobistego dla młodych . Zmieniony landing page dla konta standardowego jest już dostępny, natomiast dla konta dla młodych pojawi się 23.09.2019 r.

W kampanii przysługuje wynagrodzenie w modelu CPS.

Regulamin dostępny jest na stronie Alior Banku >>>. Zapraszamy do aktywnego udziału w kampanii i życzymy wysokich konwersji!