Promocyjne Nest Konto z Kontem Oszczędnościowym 4%

Promocyjne Nest Konto z Kontem Oszczędnościowym 4%

W Systemie Partnerskim wystartowała nowa kampania promocyjnego konta osobistego Nest Banku, z kontem oszczędnościowym oprocentowanym na 4% w skali roku!

Warunkiem skorzystania z promocjj „4% na koncie oszczędnościowym” jest przystąpienie Klienta do niej od 14 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. (chyba że pula wniosków się skończy wcześniej) i zawarcie umowy o Nest Konto oraz umowy o Nest Oszczędności na podstawie złożonego wniosku (na jednym wniosku klient wybiera dwa konta), najpóźniej do 13.09.2019 roku.

Klient uzyska promocyjne oprocentowanie w wysokości 4% w skali roku, w całym Okresie Promocji, tj. od dnia otwarcia Konta Oszczędnościowego, na podstawie Wniosku o ROR+KO, oraz przez następne 6 pełnych miesięcy kalendarzowych, dla środków zgromadzonych na Koncie Oszczędnościowym do kwoty 20 000 zł, o ile w każdym miesiącu kalendarzowym Okresu Promocji:
1) zapewni Wpływ Wynagrodzenia w wysokości minimum 1.000 zł na swój Rachunek ROR, oraz
2) w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił Wpływ Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, wykona co najmniej jedną Operację bezgotówkową Kartą, na łączną kwotę minimum 500 zł,
Klient zobowiązany jest spełnić warunek określony w pkt 1) najpóźniej począwszy od 15.10.2019 r.
Pełny Regulamin promocji znajduje się na stronie Nest Banku >>>
Wynagrodzeniew kampanii to CPS (za podpisanie umowy i aktywowanie konta) + CPA (wykonanie min. 1 transakcji o wpływ 1000 zł).
Zapraszamy do aktywnego udziału w kampanii i życzymy wysokich konwersji!