Rozliczenia wydawców z Urzędem Skarbowym

Rozliczenia wydawców z Urzędem Skarbowym

Informujemy o zmianach dotyczących sposobu rozliczania wydawców z Urzędem Skarbowym, którzy posiadają w Systemie Partnerskim typ konta osoba fizyczna.

System Partnerski

Od stycznia 2023 roku Wydawca rozliczając się z Urzędem Skarbowym opodatkowuje uzyskany przychód wybierając zryczałtowany podatek dochodowy:

Podstawowa stawka ryczałtu w przypadku najmu wynosi 8,5%. Po przekroczeniu rocznego przychodu 100 tys. zł, od nadwyżki należy zapłacić ryczałt według stawki 12,5%. Aby rozliczać najem prywatny na zasadach ryczałtu, wystarczające jest opłacenie podatku dochodowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale (w zależności od przyjętej częstotliwości rozliczania się z podatku), w którym uzyskano przychód. Ryczałt należy wpłacić na indywidualny mikrorachunek podatkowy generowany przez Partnera na podstawie PESEL-u. Przychody z najmu (dzierżawy) rozliczane są w zeznaniu rocznym PIT-28. O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu Partner informuje w zeznaniu rocznym (PIT-28), składanym za rok podatkowy, w którym stosowano kwartalny sposób opłacania ryczałtu. PIT-28 możesz złożyć w formie papierowej bądź elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT.

W celu wyboru szczegółowego zapoznania się z rozliczaniem przychodu oraz przekazywaniem podatku na mikrorachunek zalecamy kontakt z Krajową Informacją Skarbową:

801 055 055 - dla telefonów stacjonarnych,
22 330 03 30 - dla telefonów komórkowych i osób znajdujących się za granicą.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

System Partnerski Bankier.pl