Aktualności

Włączenie kampanii pakietu ubezpieczeń 3w1 PZU

Do naszej oferty dodaliśmy dziś kampanię 3w1 PZU, która skupia 3 ubezpieczenia na życie: Ochronę PlusPrzyszłość Dziecka+ oraz Pomoc od serca.

PZU

Kampania rozliczana jest w modelu CPA.

Zachęcamy do aktywnego promowania i korzystania z materiałów reklamowych.