Wystartował konkurs z pożyczką ratalną SuperGrosz!

Wystartował konkurs z pożyczką ratalną SuperGrosz!

Od dziś do 17 czerwca do północy trwa konkurs z pożyczką ratalną SuperGrosz.

Super

Łączna pula nagród wynosi 6000 zł. Aby zakwalifikować się do zdobycia jednej z trzech nagród głównych trzeba skutecznie polecić taką liczbę pożyczek, aby ich suma przekroczyła następujące progi:

I nagroda: 3000 zł - nagroda będzie przysługiwać wydawcy, który w czasie promocji skutecznie poleci pożyczki na łączną wartość powyżej 35 000 zł,
II nagroda: 2000 zł - nagroda będzie przysługiwać wydawcy, który w czasie promocji skutecznie poleci pożyczki na łączną wartość powyżej 27 000 zł,
III nagroda: 1000 zł - nagroda będzie przysługiwać wydawcy, który w czasie promocji skutecznie poleci pożyczki na łączną wartość powyżej 20 000 zł.

Wynagrodzenie przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie nowy klient* zawrze umowę o pożyczkę i nie odstąpi od niej w ciągu 14 dni od przyznania pożyczki.
*Nowy klient to osoba, która nie występuje w bazie SuperGrosz.pl

PROGI
Przypominamy, że w kampanii obowiązuje wynagrodzenie progowe i CPS rośnie wraz ze średnią sumy pożyczek uruchomionych z konta partnera.

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Wnioski wypełnione za klienta nie będą podlegały wynagrodzeniu.

Wnioski zmieniają status na „zaraportowany” po uruchomieniu sprzedaży. Przedział wiekowy akceptowanych klientów to 21-80 lat. Nie mogą oni mieć obciążeń komorniczych.

UWAGA! W kampanii zabronione jest stosowanie reklam w wyszukiwarce Googole podszywających się pod SuperGrosz. Wydawcom niestosującym się do zakazu, nie będzie wypłacane wynagrodzenie. Co do działań PPC, gdzie brand Super Grosz (i podobne) nie są słowami kluczowymi, generującymi wyświetlanie takich reklam, nie są one zabronione.

Na czas trwania konkursu zachęcamy do przeniesienia działań z modelu hybrydowego na model CPS.

Po szczegóły odsyłamy Was do Regulaminu konkursu oraz na stronę konkursową.