Aktualności

Wyższa stawka w czystym modelu CPS Alegotówki

W kwietniu obowiązywać będą nowe stawki w modelu CPS w kampanii pożyczek Alegotówki.

Za każdy prawidłowy wniosek, na podstawie którego udzielona zostanie pierwsza pożyczka, naliczymy Wam od kwietnia 125 złotych. Przypominamy, że w programie funkcjonuje raportowanie online, więc informację o rezultatach promocji możecie śledzić na bieżąco.

Zapraszamy do aktywnego udziału w kampaniach i życzymy wysokich konwersji!