Aktualności

Wyższa stawka w kampanii Szybkiej Monety

Od dzisiaj obowiązywać będzie nowa wyższa stawka w kampanii Szybkiej Monety.

Przypominamy, że maksymalna kwota, na jaką może zostać udzielona pierwsza pożyczka, to obecnie 3000 złotych. Za każdy prawidłowy wniosek, na podstawie którego nowemu klientowi zostanie udzielona pierwsza pożyczka, naliczymy Wam 110 złotych. W kampanii obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu klienta.

Zachęcamy do aktywnego promowania kampanii!