Wznowienie kampanii Union Investment UniLokata Plus

Wznowienie kampanii Union Investment UniLokata Plus

Informujemy, ze w Systemie Partnerskim wznowiliśmy kampanię Union Investment UniLokata Plus.

Cel inwestycyjny UniLokaty na 2017 r. to 2-2,3%, 1% przy wpłacie 10 tyś., 50 tyś. lub 100tyś. zł na 100 dni ponad to co wypracuje fundusz.
Fundusz cechuje też niskie ryzyko inwestycyjne (prosimy o zapoznanie się z notą prawną na stronie unilokataplus.pl)Stopa zwrotu według danych historycznych to 7,23 % w ciągu 36 miesięcy (dane na 30.12.2016r.).
W kampanii wynagrodzenie w modelu CPL będzie przyznawane za każdy poprawny wniosek, na podstawie którego Reklamodawca skontatuje się z użytkownikiem, a ten potwierdzi zainteresowanie produktem.
Zapraszamy do udziału w kampanii (kampania na zgłoszenia)!