Wznowienie kampanii kont osobistych Getin Banku

Wznowienie kampanii kont osobistych Getin Banku

Z przyjemnością informujemy, że w Systemie Partnerskim zostały wznowione kampanie kont osobistych Getin Banku: Proste Zasady i Proste Zasady 18-26.

 

W kampaniach obowiązuje nowy model wynagradzania: CPS przyznane będzie za uruchomienie rachunku i wydanie Klientowi kartę płatniczej do konta oraz dwa wynagrodzenia CPA: (1) za aktywność, tj. wpływ (jako jedna transakcja) o wartości min. 100 zł i min. 1 transakcja bezgotówkowa kartą , w okresie od daty aktywacji do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie rachunku i (2) za aktywność, tj. wpływ (jako jedna transakcja) o wartości min. 1000 zł i min. 1 transakcję bezgotówkową kartą , w pierwszym lub drugim miesiącu po miesiącu aktywacji rachunku. Wynagrodzenie CPA za każdą z aktywności może być przyznane niezależnie od siebie.
Zapraszamy do aktywnego udziału w kampaniach i życzymy wysokich konwersji!