Aktualności

Zgarnij Premię z Lokatą Standard na 12 miesięcy Toyota Banku

Miłao nam poinformować, że w Systemie Partnerskim wystartowała akcja Zgarnij Premię z Lokatą Standard na 12 miesięcy Toyota Banku.

JJest to oferta specjalna, przygotowana przez Bankier.pl wspólnie z Toyota Bankiem. Klienci, którzy otworzą za pośrednictwem strony toyotabank2.zgarnijpremie.pl Lokatę Standard na 12 miesięcy na 2,5% w skali roku mogą otrzymać premię 150 zł od Bankier.pl.
Warunkiem otrzymania premii jest złożenie wniosku poprzez stronę toyotabank2.zgarnijpremie.pl i podpisanie umowy o Lokatę Standard na 12 miesięcy w Toyota Banku oraz zasilenie lokaty kwotą od 5 000 zł do 70 000 zł w terminie do 12.07.2019 od przesłania wniosku a także utrzymanie lokaty przez okres 270 dni od daty podpisania umowy.
Wynagrodzenie w kampanii w modelu CPS wypłacane jest jeżeli nowy klient do 23.06.2019 r. dokona rejestracji na stronie https://toyotabank2.zgarnijpremie.pl/, a następnie zgodnie z Regulaminem promocji do 12.07.2019 złoży wniosek o założenie Lokaty Standard 2,5% na okres 12 miesięcy na kwotę nie niższą niż 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i nie wyższą niż do 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dokona jej zasilenia. 
Klient nowy - osoba, która nie posiada i nie posiadała w okresie od 01.01.2018 roku do dnia 26.05.2019 roku zawartej umowy o Konto i/lub umowę o lokatę Banku. Zapraszamy do aktywnego udziału w kampanii i życzymy wysokich konwersji!