Aktualności

Zmiana modelu kampanii Pożyczka przez Internet Eurobanku

Od początku miesiąca maja 2019r zmienią się model rozliczeniowy kampanii Pożyczki przez Internet Eurobanku - znika dotychczasowy model progowy (kwotowy) dla kredytów do 4000 zł włącznie, zamiast niego pojawia się jednolity model %CPS.

 
Eurobank

Nowe obowiązujące definicje wynagrodzenia poniżej:

Wynagrodzenie za każdy poprawny wniosek przyznane będzie pod warunkiem, że na jego podstawie nowemu Klientowi zostanie udzielona pożyczka, której umowa nie zostanie wypowiedziana. Jako nowy klient rozumiana jest osoba, która od roku nie korzystała z żadnych usług Eurobanku. 

Wynagrodzenie dla wydawcy za udzieloną pożyczkę w wysokości do 4000 zł włącznie wyniesie 3,3% wartości udzielonej pożyczki.

Wynagrodzenie dla wydawcy za udzieloną pożyczkę w wysokości powyżej 4000 zł wyniesie 2,7% wartości udzielonej pożyczki.

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków z jednego adresu IP/ cookies oraz wysyłania wniosków w imieniu Klientów.

Serdecznie zapraszamy do promowania kampanii!