Aktualności

Zmiana stawek w kampanii Promedica24

Informujemy, że uległy zmianie stawki w kampanii Promedica24 - opieka nad seniorami.

Od dziś za każdy poprawny wniosek, który spełni warunki do naliczenia wynagrodzenia opisane w karcie produktu, otrzymacie 27 zł!
Stawka premium za spełnienie dodatkowych warunków, pozostaje bez zmian i wynosi 56 zł.

Stawki te obowiązują od 19.09.2018.

Zapraszamy do działania!