Aktualności

Zmiana stawki w kampanii eKonta Plus

Od 1 lipca w kampanii eKonta Plus będzie obowiązywać taka sama stawka, jak w pozostałych produktach osobistych mBanku.

mBank

Wynagrodzenie 10,50 zł CPS przyznawane jest za poprawny wniosek pod warunkiem, że na podstawie formularza, w ciągu miesiąca od jego wysłania, nowy klient podpisze umowę o konto osobiste. Nowy klient to taki, który począwszy od 01.01.2016 r. nie był lub nadal nie jest posiadaczem lub współposiadaczem:
1) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub
2) rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Wynagrodzenie 105 zł CPA przyznawane jest, gdy na uruchomionym rachunku dokonane zostanie co najmniej 5 transakcji w jednym z dwóch pierwszych miesięcy po otwarciu rachunku (dot. transakcji bezgotówkowych i/lub przelewów inicjowanych przez klienta, nie wliczając przelewów wewnętrznych). Weryfikacja spełnienia warunku jest prowadzona raz w miesiącu przez okres 3 miesięcy.

Zmiany te będą widoczne w panelu w poniedziałek rano.