„eKonto z premią – III edycja” i zmiana karencji!

„eKonto z premią – III edycja” i zmiana karencji!

Zachęcamy do promowania eKonta w promocji.

mBank

Do promocji można przystąpić do 14.02.2019 r., a za spełnienie warunków nowy klient może zyskać do 140 zł.

WAŻNE. Zmienia się definicja nowego klienta.

Nowy klient to taki, który począwszy od 01.01.2017 r. nie był lub nadal nie jest posiadaczem lub współposiadaczem:
1) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub
2) rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.