inCredit - aktualizacja materiałów

inCredit - aktualizacja materiałów

Zaktualizowaliśmy dziś materiały w kampanii inCredit.

W programie, za każdego klienta, który zostanie przekierowany do serwisu www.incredit.pl i w ciągu 30 dni od daty przekierowania dokona pełnej rejestracji (musi potwierdzić POPRAWNE dane osobowe poprzez przelew 1gr ze swojego rachunku bankowego), naliczymy Wam 35 złotych. Jeżeli Klient uruchomi pożyczkę, otrzymacie dodatkowe 16 złotych. W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.

Zachęcamy do aktywnego promowania i korzystania z nowych materiałów reklamowych!