Konkurs kont osobistych Euro Banku!

Konkurs kont osobistych Euro Banku!

Szczegóły Konkursu:
 • w Konkursie mogą brać udział Uczestnicy Systemu Partnerskiego Bankier.pl,
 • Konkurs trwa od 12.07.2017 do 11.08.2017,
 • Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników Konta Active, Konta na co dzień oraz Konta Prestige w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu złożyła wniosek o konto przez stronę internetową Uczestnika. Na podstawie złożonych podczas Konkursu wniosków musi zostać założone Konto Active, Konto na co dzień albo Konto Prestige oraz podpisana umowa,
 • umowa nie może zostać rozwiązana przez Uczestnika przed upływem 15 dni kalendarzowych w kolejnym miesiącu następującym po zawarciu umowy,
 • rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31.10.2017,
 • wynagrodzenie za uruchomienie konta z pozyskanych w trakcie trwania Konkursu wniosków kontaktowych, będzie przyznawane zgodnie z warunkami programu,
 • każdy Wydawca biorący udział w Konkursie akceptuje Regulamin Konkursu.
Konto Euro Banku, to:
 • Konto osobiste dla Ciebie
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów
 • Nawet 0 zł za prowadzenie konta
 • do 720 zł zwrotu rocznie za płatności kartą do konta

Opłata miesięczna za prowadzenie konta nie jest pobierana jeżeli suma wpływów na konto wyniosła 1500 PLN lub średnie saldo depozytów wyniosło 15 000 PLN w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty, a w wypadku niespełnienia ww. warunków wynosi 9 PLN. Opłata za posiadanie kart MasterCard Debit i Visa Electron wynosi 4,90 zł. Po spełnieniu warunków kwalifikujących do jej zwrotu zwrot realizowany jest do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

Ubezpieczenia assistance wymagają aktywacji. Szczegóły dotyczące ubezpieczeń assistance oraz wyłączenia odpowiedzialności zawarte zostały w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Medical Assistance, Home Assistance, Assistance sprzętu komputerowego dostępne są w oddziałach Euro Bank S.A. oraz na www.eurobank.pl.

Program „Rodzina i Przyjaciele” dot. kont active i prestige. Zwrot za wydatki kartą wynosi maks. 60 zł miesięcznie i dotyczy transakcji bezgotówkowych zrealizowanych kartami Posiadacza konta wydanymi do rachunku bieżącego objętego Programem.

Bezpłatne przelewy do innego banku nie dotyczą płatnych przelewów ekspresowych, SORBNET, przelewów do ZUS i US.

Warunkiem otrzymania i korzystania z karty „płatności mobilne Visa” jest posiadanie konta osobistego z dostępem do bankowości elektronicznej oraz urządzenia mobilnego z: aktywną aplikacją mobilną Banku, systemem Android min. 4.4; opcją komunikacji NFC i dostępem do Internetu. Aplikacja mobilna wymaga aktywacji, jest dostępna dla kont osobistych z dostępem do bankowości internetowej i tokenem GSM jako zabezpieczeniem.

Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje, Regulaminy: Akcji „Konto Active z 2-letnią gwarancją”, Programu „Rodzina i Przyjaciele”, Wydawania i używania debetowych kart płatniczych, Konta dla osób fizycznych dostępne są w placówkach bankowych oraz na www.eurobank.pl.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Wydawcą - zarejestruj się!