Konkurs NAJwyższych lotów - EDYCJA III

Konkurs NAJwyższych lotów - EDYCJA III

Szczegóły Konkursu:
  • w Konkursie mogą brać udział Uczestnicy Systemu Partnerskiego Bankier.pl,
  • Konkurs trwa od 06.11.2015 do 31.12.2015,
  • Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników Konta 360° i Konta 360° Student w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu złożyła wniosek o konto przez stronę internetową Uczestnika. Na podstawie złożonych podczas Konkursu wniosków musi zostać założone Konto 360° albo Konto 360° Student oraz podpisana umowa,
  • rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 25.01.2016,
  • wynagrodzenie za uruchomienie konta z pozyskanych w trakcie trwania Konkursu wniosków kontaktowych, będzie przyznawane zgodnie z wykazem,
  • każdy Wydawca biorący udział w Konkursie akceptuje Regulamin Konkursu.
Konto 360° w Millennium daje wiele możliwości, w tym:
  • 0 zł za konto i kartę do konta
  • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
  • 0 zł za krajowe przelewy przez Internet i Aplikację Mobilną
  • w ramach ubezpieczenia dostępna bezpłatna pomoc techniczna i medyczna*

* Zwolnienie z opłat za prowadzenie konta i karty oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1 000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta w miesiącu. Do karty dołączony jest opcjonalny pakiet z ochroną ubezpieczeniową w cenie zgodnej z Cennikiem usług. Składka za „Pakiet Bardzo Pomocny” uprawniający do 7 interwencji w roku nie jest pobierana przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia konta. Szczegóły ofert w Regulaminie ogólnym otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, Cennikach usług oraz warunkach i regulaminach ubezpieczeń dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie Cenniki i regulaminy na www.bankmillennium.pl.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Wydawcą - zarejestruj się!