Konkurs PEŁEN wrażeń

Konkurs PEŁEN wrażeń

Szczegóły Konkursu:
 • w Konkursie mogą brać udział Uczestnicy Systemu Partnerskiego Bankier.pl,
 • Konkurs trwa od 01.03.2016 do 10.04.2016,
 • Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników Konta 360° i Konta 360° Student w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu złożyła wniosek o konto przez stronę internetową Uczestnika. Na podstawie złożonych podczas Konkursu wniosków musi zostać założone Konto 360° albo Konto 360° Student oraz podpisana umowa,
 • rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31.05.2016,
 • wynagrodzenie za uruchomienie konta z pozyskanych w trakcie trwania Konkursu wniosków kontaktowych, będzie przyznawane zgodnie z warunkami programu,
 • dodatkowe wynagrodzenie zostanie przyznane za spełnienie warunków aktywności konta,
 • każdy Wydawca biorący udział w Konkursie akceptuje Regulamin Konkursu.
Konto 360° w Millennium daje wiele możliwości, w tym:
 • 0 zł za konto i kartę do konta
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą
 • 0 zł za krajowe przelewy przez Internet i Aplikację Mobilną
 • pomoc techniczna i medyczna w ramach opcjonalnego ubezpieczenia „Pakiet Bardzo Pomocny”

Konto 360° - Zwolnienie z opłat za prowadzenie konta i kartę do konta oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta w miesiącu. Składka za „Pakiet Bardzo Pomocny” uprawniający do 7 interwencji w roku nie jest pobierana przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia konta.

Konto 360° Student - Konto dla osób w wieku 18–26 lat. Zwolnienie z opłat za kartę do konta oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1 płatności kartą do konta w miesiącu.

Bezpłatne są przelewy krajowe w PLN przez internet, urządzenia mobilne, na e-mail i numer telefonu. Do karty do konta dołączony jest opcjonalny pakiet z ochroną ubezpieczeniową w cenie zgodnej z Cennikiem usług. Szczegóły ofert w Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, Cenniku usług oraz warunkach i regulaminach ubezpieczeń dostępnych w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Wydawcą - zarejestruj się!