Konkurs z Kontem 360° w promocji Banku Millennium!

Konkurs z Kontem 360° w promocji Banku Millennium!

Szczegóły Konkursu:
 • w Konkursie mogą brać udział Uczestnicy Systemu Partnerskiego Bankier.pl,
 • Konkurs trwa od 5.05.2021 do 7.06.2021,
 • Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników kampanii Konto 360° w promocji „Konto 360° w promocji z Mastercard" z premią do 400 zł! w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu złożyła wniosek o konto przez stronę internetową Uczestnika. Na podstawie złożonych podczas Konkursu wniosków musi zostać założone konto osobiste oraz podpisana umowa do 7.06.2021 r. i spełnione warunki aktywności,
 • aby konto spełniło warunki aktywności, Klient musi dokonać min. 1 płatności kartą wydaną do konta lub BLIK w czerwcu 2021 r. oraz w tym samym miesiącu uzyskać wpływ na konto w wysokości min. 1000 zł,
 • umowa o Produkt Banku, zawarta przez Uczestnika, nie zostanie rozwiązana przez Uczestnika do dnia rozstrzygnięcia Konkursu,
 • rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31.08.2021 r.,
 • wynagrodzenie za poprawne wnioski w trakcie trwania Konkursu, będzie przyznawane zgodnie z Tabelą wynagrodzenia,
 • każdy Wydawca biorący udział w Konkursie akceptuje Regulamin Konkursu.
Konto osobiste 360° od Banku Millennium daje wiele możliwości, w tym:
 • 0 zł za prowadzenie konta i kartę do konta
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w złotych przez Millenet i aplikację mobilną
 • Pomoc techniczna i medyczna w ramach opcjonalnego ubezpieczenia „Pakiet Bardzo Pomocny”

Konto 360°: Zwolnienie z opłat za Konto 360, kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu.

Konto 360° Student : Konto 360° Student jest prowadzone bezpłatnie dla osób w wieku 18–26 lat. Zwolnienie z opłat za kartę oraz wypłaty z bankomatów przy min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu.

Wypłata z bankomatu w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w cenniku usług dot. kart debetowych. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku pod warunkiem poinformowania Posiadacza karty przed dokonaniem operacji. Opłata ta nie jest przychodem Banku Millennium S.A.

Do konta oferowany jest opcjonalny „Pakiet Bardzo Pomocny” uprawniający do 7 świadczeń assistance (medycznych/technicznych) w ciągu roku, bezpłatny przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia konta. Opłata za kolejne miesiące wynosi 4,98 zł.

Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty zawarte są w cennikach usług dot. prowizji i opłat, kart debetowych, stóp procentowych oraz Płatności Mobilnych BLIK, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Pakiet Bardzo Pomocny” oraz Karcie Produktu – Pakiet Bardzo Pomocny, a także Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl w zakładce Cenniki i regulaminy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Wydawcą - zarejestruj się!