Konkurs z Lokatą Bezkompromisową BGŻOptima!

Konkurs z Lokatą Bezkompromisową BGŻOptima!

Szczegóły Konkursu:
  • w Konkursie mogą brać udział Uczestnicy Systemu Partnerskiego Bankier.pl,
  • Konkurs trwa od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.,
  • Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych (serwisach) Lokaty Bezkompromisowej i dotyczy wydawców, którzy w okresie konkursu osiągną największą liczbę uruchomionych lokat,
  • rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31.05.2019 r.,
  • wynagrodzenie za poprawne wnioski w trakcie trwania Konkursu będzie przyznawane zgodnie z Tabelą wynagrodzenia,
  • każdy wydawca biorący udział w Konkursie akceptuje Regulamin Konkursu.

Lokata Bezkompromisowa to:

- stałe oprocentowanie 2,7% w skali roku,
- wysoka maksymalna kwota lokaty aż do 100 000 zł,
- gwarancja wypłaty naliczonych odsetek w przypadku zerwania lokaty przed czasem.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Wydawcą - zarejestruj się!