Konkurs Zgarnij Premię z Bankiem Millennium - IV edycja!

Konkurs Zgarnij Premię z Bankiem Millennium - IV edycja!

Szczegóły Konkursu:
 • w Konkursie mogą brać udział Uczestnicy Systemu Partnerskiego Bankier.pl,
 • Konkurs trwa od 07.09.2017 do 30.09.2017,
 • Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników akcji Zgarnij Premię - Konta 360° Banku Millennium z premią! w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu złożyła wniosek o konto przez stronę internetową Uczestnika. Na podstawie złożonych podczas Konkursu wniosków musi zostać założone Konto 360° albo Konto 360° Student oraz podpisana umowa, a także spełnione warunki aktywności,
 • w ramach warunków aktywności dla Konta 360° wymagane jest zasilenie założonego rachunku bankowego w październiku i listopadzie 2017 r. kwotą co najmniej 1000 PLN (słownie: jednego tysiąca złotych) oraz dokonanie w każdym z ww. miesięcy co najmniej jednej transakcji kartą debetową wydaną do otwartego rachunku bankowego, a także dodatkowo umowa o Produkt Banku, zawarta przez Uczestnika, nie zostanie rozwiązana przez Uczestnika do dnia rozstrzygnięcia Konkursu,
 • w ramach warunków aktywności dla Konta 360° Student wymagane jest dokonanie w październiku i listopadzie 2017 r. co najmniej jednej transakcji kartą debetową wydaną do otwartego rachunku bankowego, a także dodatkowo umowa o Produkt Banku, zawarta przez Uczestnika, nie zostanie rozwiązana przez Uczestnika do dnia rozstrzygnięcia Konkursu,
 • rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31.12.2017,
 • wynagrodzenie za uruchomienie konta z pozyskanych w trakcie trwania Konkursu wniosków kontaktowych, będzie przyznawane zgodnie z warunkami programu,
 • dodatkowe wynagrodzenie zostanie przyznane za spełnienie warunków aktywności konta,
 • każdy Wydawca biorący udział w Konkursie akceptuje Regulamin Konkursu.
Konto 360° w Millennium daje wiele możliwości, w tym:
 • 0 zł za prowadzenie konta i kartę do konta
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w kraju
 • 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty
 • Pomoc techniczna i medyczna w ramach opcjonalnego ubezpieczenia „Pakiet Bardzo Pomocny”

Konto 360° Student: Konto jest prowadzone bezpłatnie dla osób w wieku 18–26 lat. Zwolnienie z opłat za kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1 płatności kartą do konta/BLIKIEM w miesiącu.

Konto 360°: Zwolnienie z opłat za Konto 360°, kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/BLIKIEM w miesiącu. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku pod warunkiem poinformowania Posiadacza karty przed dokonaniem operacji. Opłata ta nie jest przychodem Banku Millennium SA. Wypłata w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w Cenniku usług.

Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty kont zawarte są w cennikach usług dotyczących prowizji i opłat, kart debetowych, stóp procentowych oraz Płatności Mobilnych BLIK oraz Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, dostępnych w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Wydawcą - zarejestruj się!