Noworoczny konkurs z kontem 360° Banku Millennium!

Noworoczny konkurs z kontem 360° Banku Millennium!

Szczegóły Konkursu:
 • w Konkursie mogą brać udział Uczestnicy Systemu Partnerskiego Bankier.pl,
 • Konkurs trwa od 09.01.2017 do 12.02.2017,
 • Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników Konta 360° i Konta 360° Student w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu złożyła wniosek o konto przez stronę internetową Uczestnika. Na podstawie złożonych podczas Konkursu wniosków musi zostać założone Konto 360° albo Konto 360° Student oraz podpisana umowa, a także spełnione warunki aktywności,
 • w ramach warunków aktywności wymagane jest zasilenie założonego rachunki bankowego w marcu i kwietniu 2017 r. kwotą co najmniej 1000 PLN (słownie: jednego tysiąca złotych) oraz dokonanie w każdym z ww. miesięcy co najmniej jednej transakcji kartą debetową wydaną do otwartego rachunku bankowego, a także dodatkowo umowa o Produkt Banku, zawarta przez Uczestnika, nie zostanie rozwiązana przez Uczestnika do dnia rozstrzygnięcia Konkursu,
 • rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31.05.2017,
 • wynagrodzenie za uruchomienie konta z pozyskanych w trakcie trwania Konkursu wniosków kontaktowych, będzie przyznawane zgodnie z warunkami programu,
 • dodatkowe wynagrodzenie zostanie przyznane za spełnienie warunków aktywności konta,
 • każdy Wydawca biorący udział w Konkursie akceptuje Regulamin Konkursu.
Konto 360° w Millennium daje wiele możliwości, w tym:
 • 0 zł za prowadzenie konta i kartę do konta
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w złotych przez Millenet i aplikację mobilną
 • Pomoc techniczna i medyczna w ramach opcjonalnego ubezpieczenia „Pakiet Bardzo Pomocny”

Konto 360° - Zwolnienie z opłat za prowadzenie Konta 360° i kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/BLIKIEM w miesiącu. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku. Wypłata w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w Cenniku usług.

Konto 360° Student - Konto dla osób w wieku 18–26 lat. Zwolnienie z opłat za kartę do konta oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1 płatności kartą do konta w miesiącu.

Do konta oferowane jest opcjonalne ubezpieczenie "Pakiet Bardzo Pomocny" uprawniające do 7 świadczeń assistance (medycznych/technicznych). Ubezpieczenie jest bezpłatne przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia konta. Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty zawarte są w Cennikach usług, Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, Regulaminie Oferty, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Pakiet Bardzo Pomocny” oraz Karcie Produktu – Pakiet Bardzo Pomocny, dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl w zakładce Cenniki i regulaminy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Wydawcą - zarejestruj się!