Promuj lokatę Inbank na wiosnę – konkurs z kampanią lokat Inbanku

Promuj lokatę Inbank na wiosnę – konkurs z kampanią lokat Inbanku

Szczegóły Konkursu:
  • w Konkursie mogą brać udział Uczestnicy Systemu Partnerskiego Bankier.pl,
  • Konkurs trwa od 15.04.2022 do 15.05.2022,
  • Konkurs polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników kampanii Lokata Inbank w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników Internetu w trakcie trwania Konkursu złożyła wniosek o lokatę przez stronę internetową Uczestnika. Na podstawie złożonych podczas Konkursu wniosków w terminie do 15.05.2022 muszą zostać zawarte umowy o prowadzenie lokaty, które zostaną następnie zasilone kwotą lokaty, przy czym pod uwagę brane są wyłącznie pierwsze lokaty danego klienta,
  • umowa o Produkt Inbanku, zawarta przez Uczestnika, nie zostanie rozwiązana przez Uczestnika do dnia rozstrzygnięcia Konkursu,
  • rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31.07.2022 r.,
  • wynagrodzenie za poprawne wnioski w trakcie trwania Konkursu, będzie przyznawane zgodnie z Tabelą wynagrodzenia,
  • każdy Wydawca biorący udział w Konkursie akceptuje Regulamin Konkursu.
Nagrody w konkursie Promuj lokatę Inbank na wiosnę - konkurs z lokątą Inbank
  • nagroda pierwszego stopnia: 2500 PLN (dwa tysiące pięćset złotych) brutto przy minimalnym wolumenie 25 sprzedaży
  • nagroda drugiego stopnia: 2000 PLN (dwa tysiące złotych) brutto przy minimalnym wolumenie 20 sprzedaży
  • nagroda trzeciego stopnia: 1500 PLN (tysiąc pięćset złotych) brutto przy minimalnym wolumenie 15 sprzedaży

Warto skorzystać z lokaty Inbank, ponieważ gwarantuje ona szereg plusów takich jak: wysokie, stałe oprocentowanie, 100% online – bez wychodzenia z domu oraz brak konieczności otwierania kolejnego konta.

Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty zawarte są w cennikach usług dot.oprocentowania, dostępnych w Inbank oraz na stronie https://www.inbankpolska.pl/ w zakładce Lokaty.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Wydawcą - zarejestruj się!