Aktualności

Aktualizacja definicji warunków przyznawania wynagrodzenia w kampaniach Expandera

Z dniem dzisiejszym zostają zaktualizowane definicje przyznawania wynagrodzenia w kampaniach: Expander - kredyt mieszkaniowy, Expander - kredyt refinansowy i Expander - pożyczka hipoteczna.

 
Expander

Wynagrodzenie CPA za poprawny wniosek przyznane będzie za każdy poprawnie wypełniony i wysłany skrócony Formularz kontaktu. Poprzez prawidłowo wypełniony Formularz rozumie się podanie przez Klienta danych umożliwiających kontakt telefoniczny Pośrednika z Klientem. Pośrednik zobowiązuje się podjąć do 16 prób w celu nawiązania rozmowy kontaktu telefonicznego lub próby skontaktowania się z potencjalnym Klientem. Efektem przeprowadzonej rozmowy telefonicznej jest umówione i odbyte spotkanie w oddziale Expandera.

Rozliczenie nastąpi za unikalne odbyte spotkanie przez "Nowego klienta", które odbędzie się w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku i zaraportowane do 10-tego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Nowy klient - to osoba która nigdy wcześniej nie odbyła spotkania z Doradcą Expander bez względu na produkt, o który wnioskuje. Rozliczenie nastąpi według rzeczywistej liczby zdarzeń - za odbyte spotkania w oddziale Expandera.

Dodatkowo naliczone zostanie wynagrodzenie od wartości wypłaconego kredytu, o ile zostanie on uruchomiony w ciągu 12 miesięcy od nawiązania pierwszego kontaktu z klientem.
Dla sprzedaży, które zamykają się w modelu CPS, jeżeli wizyta w oddziale odbędzie się w czasie dłuższym niż m-c kalendarzowy w którym został złożony wniosek, wówczas nastąpi rozliczenie tylko za model CPS.

Zachęcamy do promowania produktów!