Aktualności

Konto osobiste BZ WBK w SP!

Zapraszamy do promowania naszej najnowszej kampanii - Konta osobistego BZ WBK.

Wynagrodzenie w wysokości 110 zł przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie Klient zawrze z Bankiem umowę oraz dokona płatności kartą wydaną do rachunku, poprzez BLIK, lub w technologii HCE na łączną kwotę minimum 150 zł w ciągu 60 dni od wysłania przez użytkownika wniosku internetowego.

Klient przez ostatnie 12 miesięcy nie mógł być posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego (z wyłączeniem konta oszczędnościowego i walutowego w Banku).

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników.