Aktualności

Nowa promocja lokaty BGŻ Optima z bonusem dla klienta

Miło nam poinformować o uruchomieniu w Systemie Partnerskim Lokaty Bezkarnej z Nagrodą od BGŻ Optima, w której klient zakładający lokatę może otrzymać premię w wysokości 50 zł za spełnienie dodatkowych warunków.

BGŻ Optima

Wynagrodzenie 70 zł CPS przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie uruchomiona zostanie Lokata Bezkarna na kwotę min. 1000 zł. Lokata musi zostać zasilona kwotą zadeklarowaną we wniosku w terminie wskazanym przez bank (przykładowy tytuł takiego maila: Wniosek XXXXXXXXXXXX o Lokatę i Konto Oszczędnościowe - Oczekiwanie na przelew).

Wynagrodzenie nie zostanie naliczone, jeżeli wniosek o otwarcie produktu pochodzić będzie od osoby, która posiada już Konto Oszczędnościowe lub Lokatę Bezkarną lub Lokatę Bezkompromisową lub jeżeli wniosek pochodzić będzie od osoby, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania Umowy Ramowej posiadała Konto Oszczędnościowe lub Lokatę Bezkarną lub Lokatę Bezkompromisową w BGŻOptima.

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.
Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników.