Aktualności

Nowe warunki wynagrodzenia w kontach Banku Millennium

Informujemy o zmianie warunków wynagrodzenia w programach Konta 360°, Konta 360° Student oraz Konta oszczędnościowego Profit od Banku Millennium.

 
Bank Millennium

Wynagrodzenie 70 zł CPS dla Konta 360° lub Konta 360° Student przyznane będzie za każdy poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie zostanie otwarte konto, na którym Klient dokona min. 1 transakcji kartą lub BLIK maksymalnie do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego (licząc od daty złożenia wniosku).

Dodatkowe wynagrodzenie 45 zł CPA zostanie naliczone za poprawnie otwarte Konta 360° lub 360° Student, na których nastąpi wpływ na konto w kwocie min. 1000 zł. Spełnienie warunku sprawdzane jest w miesiącu, w którym konto zostało otwarte, oraz w ciągu trzech kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od daty złożenia wniosku.

Aby wniosek został zaakceptowany przez Bank, Klient musi być nowym Klientem Banku (nie mógł posiadać żadnego produktu, wliczając w to pełnomocnictwa).

Zapraszamy do działania!