Aktualności

Powrót kampanii Orange do SP

Do naszej oferty powróciła dziś kampania Orange.

Przypominamy, że za każdy prawidłowo wypełniony i wysłany formularz o pakiet Orange Love naliczymy Wam 12 złotych. Jeżeli natomiast Klient zdecyduje się na złożenie i aktywowanie zamówienia poprzez formularz online, wynagrodzenie będzie kształtowało się następująco:

- za uruchomienie pakietu Orange Love naliczone zostanie 180 złotych,
- za podpisanie umowy o każdy inny pakiet naliczone zostanie 90 złotych,
- za przedłużenie umowy naliczone zostanie 36 złotych,
- za ofertę na kartę naliczone zostanie 30 złotych.

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta. Poprawnie zliczane są wnioski wygenerowane przez unikatowych użytkowników.

Zachęcamy do aktywnego promowania i korzystania z kreacji reklamowych!