Aktualności

Smart Pożyczka - zimowe materiały

Udostępniliśmy dziś nowe materiały reklamowe w programie Smart Pożyczki

Przypominamy, że 16 złotych wynagrodzenia przyznawane będzie za każdy poprawny wniosek pod warunkiem, że na jego podstawie nowy klient zostanie przekierowany do serwisu www.smartpozyczka.pl i w ciągu 30 dni od daty przekierowania dokona rejestracji. Dodatkowe 40 złotych naliczone zostanie, jeżeli Klientowi zostanie udzielona pożyczka.

Zachęcamy do aktywnej promocji i korzystania z naszego AdServera!