Aktualności

Tymczasowe zatrzymanie kampanii lokat BGŻOptima

W związku z zaplanowanymi pracami technicznymi po stronie banku tymczasowo wstrzymane zostaną dziś kampanie lokat BGŻOptima.

Produkty powinny powrócić do oferty Systemu Partnerskiego po weekendzie, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie.

Prosimy na czas wstrzymania usunąć materiały reklamowe z prywatnych ston www.