Aktualności

Wyższa stawka w kampanii pożyczki SuperGrosz (hybryda)!

Od dziś w SP obowiązuje wyższa stawki w kampanii pożyczki ratalnej SuperGroszrozliczanej w modelu hybrydowym.

 
SuperGrosz

Wynagrodzenie CPA od dziś wynosić będzie 18 zł i przyznane będzie za poprawny wniosek pod warunkiem, że nastąpi pozytywna weryfikacja danych nowego klienta* za pomocą:
a) logowania do rachunku bankowego klienta, na który ma zostać przelana kwota pożyczki z użyciem aplikacji GroszConnect lub
b) dokonania z rachunku bankowego klienta jednorazowego przelewu w kwocie 1 zł tytułem opłaty rejestracyjnej lub
c) wybrania sposobu wypłaty kwoty pożyczki ratalnej w gotówce na podstawie czeku Giro.

*nowy klient to osoba, która nie występuje w bazie SuperGrosz.pl

Wynagrodzenie CPS wzrasta do 105 zł i będzie naliczane za każdy pozytywnie rozpatrzony wniosek, na podstawie którego zostanie udzielona pożyczka.

W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta - wnioski wypełnione za klienta nie będą podlegały wynagrodzeniu!

Wnioski zmieniają status na „zaraportowany” po uruchomieniu sprzedaży.

Przedział wiekowy akceptowanych klientów to 21-80 lat. Nie mogą oni mieć obciążeń komorniczych.

UWAGA! W kampanii zabronione jest stosowanie reklam w wyszukiwarce Google podszywających się pod SuperGrosz. Wydawcom niestosującym się do zakazu, nie będzie wypłacane wynagrodzenie. Co do działań PPC, gdzie brand Super Grosz (i podobne) nie są słowami kluczowymi, generującymi wyświetlanie takich reklam, nie są one zabronione.

Zachęcamy do aktywnego promowania produktu!