Aktualności

Zmiana sposobu rozliczania w kampanii pakietów medycznych Grupy Lux Med

Zmieniliśmy dziś sposób rozliczania w programie MediPakiet.

Wynagrodzenie w kampanii w dalszym ciągu uzależnione będzie od rodzaju wykupionego pakietu i od dzisiaj wynosić będzie:

- 23 złote przyznane zostanie za Pakiet Podstawowy,
- 31 złotych przyznane zostanie za Pakiet Rozszerzony,
- 60 złotych przyznane zostanie za Pakiet Rozszerzony Partnerski,
- 60 złotych przyznane zostanie za Pakiet Rozszerzony Rodzinny,
- 31 złotych przyznane zostanie za Pakiet Rozszerzony Plus,
- 49 złotych przyznane zostanie za Pakiet Rozszerzony Plus Partnerski,
- 60 złotych przyznane zostanie za Pakiet Rozszerzony Plus Rodzinny,
- 39 złotych przyznane zostanie za Pakiet Kompleksowy,
- 70 złotych przyznane zostanie za Pakiet Kompleksowy Rodzinny.

Uwaga! Wynagrodzenie naliczone zostanie dopiero po opłaceniu przez Klienta drugiej składki. W programie obowiązuje zakaz wysyłania wniosków w imieniu Klienta.

Zachęcamy do aktywnego promowania kampanii.