Aktualności

Zmiana stawki w kampaniach Expandera

Od jutra, tj. 01.11.2018 będą obowiązywać nowe warunki wynagrodzenia w kampaniach: Expander - kredyt mieszkaniowy, Expander - kredyt refinansowy i Expander - pożyczka hipoteczna.

 
Expander

Wynagrodzenie 70 zł CPA wypłacone zostanie za każdy poprawnie wypełniony i wysłany wniosek (formularz kontaktu) dotyczący kredytu mieszkaniowego, pożyczki hipotecznej, kredytu refinansowego.


Poprzez prawidłowo wypełniony formularz rozumie się podanie przez klienta danych umożliwiających kontakt telefoniczny Expandera z potencjalnym klientem. Expander zobowiązuje się podjąć do 16 prób w celu nawiązania rozmowy kontaktu telefonicznego lub próby skontaktowania się z potencjalnym Klientem.

Efektem przeprowadzonej rozmowy telefonicznej jest umówione i odbyte spotkanie w oddziale Expandera.

Rozliczenie nastąpi według rzeczywistej liczby zdarzeń. - tj. za unikalne odbyte spotkanie przez "Nowego klienta", które odbędzie się w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

Nowy klient - to osoba która nigdy wcześniej nie odbyła spotkania z Doradcą Expander bez względu na produkt o który wnioskuje.

Wynagrodzenie dodatkowe 0,25% CPS pozostaje bez zmian. Wynagordzenie CPS wypłacone będzie od wartości wypłaconego kredytu, o ile zostanie on uruchomiony w ciągu 12 miesięcy od nawiązania pierwszego kontaktu z klientem.