Aktualności

Zmiana wynagrodzenia w modelu CPS w kampaniach Hapi, Loan 4 Players, Motokasa.eu i Lekkiej Pożyczki

Informujemy, że w kampaniach Hapi Pożyczki, Loan 4 Players, Motokasa.eu i Lekkiej Pożyczki, rozliczanych w kwotowych modelach CPS, od 1.01.2019 r. ulegnie modyfikacji model wynagradzania.

W kampaniach tych nie będzie już przysługiwał bonus 20 zł za każdą uruchomioną pożyczkę, pod warunkiem osiągnięcia progu 15 sprzedaży.

Pozostałe warunki kampanii pozostają bez zmian.