API

API (Application Programming Interface) to mechanizm służący do komunikacji pomiędzy aplikacjami i/lub urządzeniami. Stanowi on rodzaj języka ze zdefiniowaną pulą pytań i określonym szablonem odpowiedzi (formatem zwracania danych).

W programach afiliacyjnych API wykorzystywane jest przez wydawców w celu monitorowania generowanych wniosków m.in. dokonywanych kliknięć, wysłanych formularzy, czy raportowanych sprzedaży i naliczanego wynagrodzenia.

Naszym partnerom oferujemy mechanizm umożliwiający pobieranie danych dotyczących domen, kategorii, produktów, statusów oraz innych szczegółowych informacji odnośnie do pozyskiwanych leadów. Mogą być one wykorzystywane np. do optymalizacji kampanii w systemach analitycznych, obsługi serwisów cashback oraz innych sieci afiliacyjnych.

Aktualna dokumentacja API Systemu Partnerskiego dostępna jest dla naszych partnerów, po zalogowaniu do panelu wydawcy, w sekcji Klucze API.