Tabela wynagrodzenia

Tabela wynagrodzenia to zestawienie standardowych stawek wynagrodzenia naliczanego wydawcom za promowanie programów dostępnych w Systemie Partnerskim. Reklamowane produkty i usługi są w niej pogrupowane z podziałem na kategorie, z podaną wysokością wynagrodzenia i modelem rozliczeniowym oraz indywidualnymi warunkami każdej kampanii.

W Tabeli wynagrodzenia zamieszczone są również ogóle kryteria, które muszą zostać spełnione, aby wygenerowane wnioski zostały zaakceptowane.

Jest ona dostępna jako Załącznik nr 1 do Regulaminu.