Reklamacja

Reklamacja to proces polegający na zgłoszeniu do naszego Zespołu uwag mających związek z funkcjonowaniem Systemu Partnerskiego. Przykładowo: zgłoszenie może odnosić się do wniosku, który nie został zaakceptowany mimo spełnienia obowiązujących warunków lub wynagrodzenia, które zostało błędnie naliczone za wysłany formularz.

Sugerujemy zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną w możliwie jak najszybszym terminie od pojawienia się zastrzeżeń, lecz nie później niż 3 miesiące po dacie wystąpienia wskazanego zdarzenia (w przypadku reklamacji dotyczącej błędnego rozliczenia leada powyższy okres należy liczyć od dnia realizacji wymogów uprawniających do naliczenia wynagrodzenia). W przeciwnym razie nasi dostawcy mogą nie mieć możliwości przeprowadzenia weryfikacji zasadności reklamacji. Jednocześnie zgłoszenia odnośnie do braku zaakceptowania wysłanych wniosków powinny być składane po rozliczeniu poszczególnych programów.

Reklamacje przyjmowane są w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00. Po przyjęciu zgłoszenia, jeśli tylko występuje taka konieczność, nasz Zespół kontaktuje się z reklamodawcami celem rozpatrzenia reklamacji.