Dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z art. 6, ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wszelkie informacje na temat zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dane osobowe to więc zestaw informacji, które pojedynczo lub w grupie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnej osoby np. numer identyfikacyjny (m.in. PESEL), cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne.

W rozumieniu ustawy danymi osobowymi nie są informacje o dużym stopniu ogólności np. miasto zamieszkania lub ulica. Stają się one natomiast danymi osobowymi, jeżeli zostaną zestawione z innymi informacjami, które pozwalają wytypować konkretną osobę np. miasto lub ulica wraz z imieniem i nazwiskiem.

Z punktu widzenia programów partnerskich pojęcie danych osobowych jest niezwykle istotne. Aby przetwarzać dane osobowe klientów w kampaniach reklamowych należy posiadać niezbędne zgody, pozwolenie ze strony sieci afiliacyjnej i reklamodawcy oraz dopilnować wymogów ustawowych.

Dodatkowe, szczegółowe informacje odnośnie do danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.