Stawka premium

Stawka premium to ustalona z wydawcą kwota wynagrodzenia naliczana za wnioski zaakceptowane w kampanii, dla której określone zostały indywidualne warunki. Wyższe stawki uzgadniamy z poszczególnymi partnerami m.in. w oparciu o ilość generowanych leadów, konwersje oraz jakość dostarczanych formularzy.

Posiadasz potencjał w marketingu afiliacyjnym?

Jesteśmy otwarci na podnoszenie stawek również nowym wydawcom ze zdolnością pozyskiwania większych wolumenów dobrych jakościowo wniosków. W przypadku posiadania takich możliwości zachęcamy do kontaktu z nami mailowo lub telefonicznie (pod numerem telefonu: +48 71 74 89 517).