Pula reklamowa

Pula reklamowa to kod reklamowy, po którego zamieszczeniu w serwisie internetowym wyświetlane są banery.

Aby dodać nową pulę należy skorzystać z opcji dostępnych w panelu wydawcy, w zakładce Narzędzia, w sekcji Serwer reklamowy. Generując kod trzeba podać jego nazwę, którą później można zmienić, oraz rozmiar ustalany na stałe. Po utworzeniu nowej puli można ją edytować w celu dodania do niej wybranych programów.

Po zamieszczeniu puli reklamowej w źródle strony, na witrynie wyświetlane są losowo kreacje reklamowe wszystkich kampanii przypisanych wcześniej dla danego kodu do koszyka Twoje produkty. Dzięki wprowadzonym zabezpieczeniom emitowane banery mają takie same gabaryty i nie będą powodować przesunięcia pozostałych elementów prezentowanych w serwisie w różny sposób.