Model płatności

Model płatności (lub model rozliczeniowy) to symboliczna informacja, o tym jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zostały zaakceptowane wnioski wygenerowane w danym programie.

W szeroko rozumianych działaniach efektywnościowych wyróżniamy cztery podstawowe modele, wg których rozliczany jest ruch:
- CPA (Cost Per Action) – oznacza, że wynagrodzenie naliczane jest za zrealizowanie przez klienta konkretnej czynności np. odbycie spotkania z ekspertem reklamodawcy lub przeprowadzenie kalkulacji online;
- CPC (Cost Per Click) – obowiązuje, gdy wynagrodzenie przyznawane jest za kliknięcia, co do zasady dokonane przez unikatowych użytkowników;
- CPL (Cost Per Lead) – oznacza, że akceptowane są formularze, na podstawie których reklamodawcy uda się skontaktować z potencjalnymi klientami. Nie muszą oni dokonywać dodatkowych czynności, ale wynagrodzenie może być przyznawane tylko za dotarcie do specyficznych odbiorców np. osób bez złej historii kredytowej;
- CPS (Cost Per Sale) – wskazuje, że do akceptacji leada wymagane jest, aby została dokonana sprzedaż lub zawarcie umowy. Wynagrodzenie może być jednak jeszcze uzależnione od spełnienia dodatkowych wymogów np. dokonania transakcji kartą debetową wydaną do konta osobistego.
W działaniach marketingowych wykorzystywany jest jeszcze model CPM (Cost Per Mille) informujący, że wynagrodzenie naliczane jest za każdy tysiąc wyświetleń strony docelowej.

Sugerujemy zawsze sprawdzać szczegółowe warunki płatności kampanii dostępne m.in. na kartach programów, ponieważ mogą mieć one istotny wpływ na poziom walidacji poszczególnych programów i konwersja dla dwóch ofert o tym samym modelu rozliczeniowym może się znacznie różnić.