Baza danych osobowych

Baza danych osobowych (lub zbiór danych osobowych) to, zgodnie z art. 6, ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.

W rozumieniu przepisów każda baza danych umożliwiająca odnalezienie danych osobowych rozumiana jest jako zbiór danych osobowych i powinna zostać zgłoszona do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO), o ile jej administrator nie jest zwolniony z tego obowiązku zgodnie z art. 43. ustawy.

Dodatkowe informacje odnośnie do baz danych osobowych znajdują się na stronie internetowej GIODO.