Wynagrodzenie

Wynagrodzenie to środki przyznawane zgodnie z zasadami obowiązującymi w poszczególnych programach afiliacyjnych za ruch i wnioski, które spełnią wszystkie warunki wymagane w tych kampaniach.

Jest ono naliczane podczas rozliczeń na podstawie raportów uwzględniających formularze, które dopełniły wymogów niezbędnych do zaakceptowania tych leadów w miesiącach poprzedzających przygotowanie poszczególnych zestawień. Zaznaczamy, że wiążąca jest data realizacji warunków obowiązujących w programach, a nie wysłania wniosków. Przykładowo: jeśli wynagrodzenie w kampanii naliczane jest za każdy otwarty rachunek, a klient wyśle wniosek w styczniu, ale uruchomi rachunek w lutym, to środki za wypełniony formularz zostaną naliczone ok. połowy marca (gdy otrzymamy raport za luty).

Wypłata wynagrodzenia może zostać zlecona w dowolnym momencie, po wcześniejszym wygenerowaniu w panelu wydawcy rachunku lub załącznika do rachunku albo faktury. Do wypłaty środków konieczne jest zgromadzenie kwoty minimalnej pozwalającej na zlecenie płatności tj. 50 zł netto.

Wynagrodzenie naliczane jest z tytułu najmu powierzchni reklamowej na stronach internetowych lub innych narzędziach informatycznych o charakterze reklamowym w celu umieszczania na nich materiałów reklamowych.

Jak rozliczyć się z wynagrodzenia?

Usługa, z tytułu której naliczane jest wynagrodzenie w Systemie Partnerskim podlega samoopodatkowaniu (w przypadku rolników traktowana jest jako działalność) w związku z czym nasz Zespół nie wysyła wydawcom zarejestrowanym jako osoby fizyczne formularzy PIT, a z Urzędem Skarbowym należy rozliczyć się we własnym zakresie.


Więcej informacji dostępnych jest w sekcji z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami w działach dotyczących Regulaminu oraz rozliczania.


W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy również do kontaktu z lokalnym US lub z Krajową Informacją Podatkową.

Partnerzy współpracujący z nami jako podmioty gospodarcze zarejestrowane poza Polską, w celu wypłaty całości zgromadzonych środków zobowiązani są dostarczyć certyfikaty rezydencji podatkowej.