Status wniosku

Status wniosku to oznaczenie informujące, na jakim etapie znajduje się obsługa danego formularza.

Leady wygenerowane w Systemie Partnerskim mogą otrzymać jeden z następujących statusów:
- kliknięty - przyznawany wszystkim wnioskom utworzonym podczas wyświetlania stron internetowych dostawców z naszych kodów reklamowych. Każde kliknięcie otrzymuje wtedy również swój unikatowy, czternastocyfrowy numer ID;
- wysłany - nadawany formularzom, w przypadku których otrzymaliśmy potwierdzenie przesłania danych do reklamodawcy i oczekujemy jeszcze na informację o realizacji przez nie warunków obowiązujących w poszczególnych kampaniach;
- zaraportowany - przypisywany leadom, w przypadku których dostawcy potwierdzą spełnienie dodatkowego wymogu, np. rozpoczęcia uruchamiania klientowi produktu lub usługi. Status ten nie musi oznaczać naliczenia później przyznania późniejszej akceptacji podczas rozliczeń;
- zaakceptowany – otrzymywany przez wnioski, za które zostało naliczone wynagrodzenie w związku z tym, że dostaliśmy od reklamodawców potwierdzenie spełnienia wymogów koniecznych do przyznania akceptacji. Jest on nadawany raz w miesiącu podczas rozliczeń;
- przetwarzany - przyznawany formularzom, w przypadku których wydawca zgłosił chęć wypłaty wynagrodzenia poprzez wygenerowanie rachunku lub załącznika do faktury lub rachunku. Ten status ma charakter porządkowy i jest widoczny w statystykach udostępnianych przez API;
- rozliczony - nadawany leadom, odnośnie do których otrzymaliśmy potwierdzenie wypłacenia wynagrodzenia;
- odrzucony - przypisywany każdemu wnioskowi, który nie został zaakceptowany w przewidzianym w tym celu terminie i został ukryty w panelu wydawcy. Formularze te są archiwizowane i są przywracane do rozliczenia w przypadku potwierdzenia spełnienia warunków z danych programów w późniejszym okresie.