Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy to strona internetowa wykorzystywana przez reklamodawcę do zbierania danych kontaktowych klientów zainteresowanych promowanymi produktami lub usługami.

Z reguły w programach afiliacyjnych ruch kierowany jest do formularzy zawierających tylko kilka niezbędnych pól pozwalających na kontakt dostawcy z internautą (np. imię, nazwisko, numer telefonu, email). Czasami jednak wykorzystywane są w tym celu landing page’e lub firmowe strony internetowe (np. umożliwiające rejestrację online).

Formularz kontaktowy

Nieodzownym elementem formularzy kontaktowych są zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez których reklamodawcom nie wolno przechowywać informacji o użytkownikach i kontaktować się z nimi w celu przedstawienia oferty. Formularze powinny być zabezpieczane przy pomocy certyfikatów SSL, które zapewniają poufność i bezpieczeństwo (uniemożliwiają osobom trzecim przechwycenie danych podczas ich wysyłania). Ponadto muszą być one odpowiednio okodowane przez programistów tak, aby wykorzystywany tracking zliczał wszystkie wejścia na stronę oraz prawidłowo wysłane wnioski.

Najpopularniejszą formą rozliczenia w przypadku klientów pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych jest CPL, czyli naliczanie wynagrodzenia za każdy poprawny lead od osoby zainteresowanej produktem lub usługą dostawcy.