Rachunek

Rachunek (lub załącznik do faktury albo rachunku) to dokument generowany w panelu administracyjnym Systemu Partnerskiego w celu wypłaty wynagrodzenia.

Aby otrzymać środki zgromadzone po rozliczeniach na swoich kontach, wydawcy współpracujący z naszą siecią afiliacyjną, muszą przejść do zakładki Wynagrodzenie, do sekcji Bieżące i skorzystać z opcji „Wypłać wynagrodzenie”. Wszystkim partnerom udostępniane są wtedy odpowiednie dokumenty.

Aby dokonać wypłaty osoby fizyczne muszą następnie dostarczyć do naszego Zespołu wygenerowany rachunek, a firmy załącznik wraz z fakturą lub rachunkiem wystawionym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dokumenty można dostarczać bezpośrednio z poziomu panelu wydawcy lub po uprzednim pobraniu i zapisaniu pliku. Wynagrodzenie wypłacane jest dopiero po przekazaniu rachunku lub faktury, a nie po samym wygenerowaniu dokumentu w panelu administracyjnym.